30% Regeling voor expats buiten Nederland

30% Regeling voor expats buiten Nederland

 

De 30%-regeling is een tegemoetkoming voor werknemers die in het buitenland werken en extra kosten maken voor het verblijf buiten het land van herkomst, de zogenoemde extraterritoriale kosten. De regeling houdt kort gezegd in dat op verzoek 30% van het loon in Nederland onbelast blijft zonder dit nader te hoeven onderbouwen. Zowel expats die van buiten Nederland in Nederland komen werken (ingekomen werknemers) als ook Nederlanders die tijdelijk naar het buitenland worden uitgezonden (uitgezonden werknemers) kunnen van deze regeling gebruik maken, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Het is ook mogelijk om de werkelijke extraterritoriale kosten belastingvrij te vergoeden, bijvoorbeeld als deze hoger zijn dan 30% van het loon of indien de aanvraag van de 30% regeling niet wordt gehonoreerd. In dat geval vervalt de 30%-vergoeding.

In dit stuk wordt ingegaan op de 30%-regeling voor de uitgezonden werknemer buiten Nederland. Voor informatie over ingekomen werknemers in Nederland kunt u onderstaande link gebruiken.

Link naar 30% regeling voor expats in Nederland

Voorwaarden 30% regeling
De 30%-regeling geldt voor de volgende uitgezonden werknemers:

  • Werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden naar landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa.
  • Werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden om in een ander land wetenschap te beoefenen of onderwijs te geven.
  • Bepaalde ambtenaren en militairen die worden uitgezonden naar het buitenland.

Volgens de 30%-regeling is van uitzending sprake indien de werknemer in een periode van 12 maanden ten minste 45 dagen in het land van uitzending verblijft wegens zijn werkzaamheden. Daarbij tellen uitsluitend onafgebroken uitzendperioden mee van ten minste 15 dagen. Zodra eenmaal sprake is van 45 dagen in een periode van 12 maanden dan tellen ook de onafgebroken uitzendperioden mee van 10 dagen of meer.

Duur van de 30% regeling
Voor uitgezonden werknemers met de 30%-regeling geldt dat deze regeling van toepassing is zolang er sprake is van uitzending volgens de 30%-regeling.

Aanvragen 30% regeling
Voor uitgezonden werknemers is geen aanvraag bij de Belastingdienst nodig om de 30%-regeling toe te kunnen passen.

HSTAX adviseert bedrijven en werknemers bij het toepassen van de 30%-regeling voor inkomende en uitgezonden werknemers. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar Thema's

Neem vrijblijvend contact op voor al uw fiscale vragen.