Piloten

Belastingheffing van piloten werkzaam in het buitenland.

Voor piloten en ander luchtvaartpersoneel gelden doorgaans andere regels dan voor de reguliere werknemers, die werken in het buitenland, als het gaat om het belasting van inkomsten. Een van de redenen is dat het vaak niet eenvoudig is vast te stellen in welk land zij hun werkzaamheden verrichten en dat belastingheffing op basis van dit criterium praktisch lastig uitvoerbaar is. Daarom wordt vaak aangesloten bij heffing in het woonland dan wel het land waar de werkgever is gevestigd.

In de meeste internationale belastingverdragen die Nederland met andere landen gesloten heeft, is opgenomen dat het woonland het recht heeft belasting te heffen over het inkomen van piloten. In enkele gevallen is dit het land waar de luchtvaartmaatschappij gevestigd is.

Aan deze vereenvoudigde wijze van het verdelen van heffingsbevoegdheden tussen landen zitten wel enkele voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van het verdrag dat van toepassing is. Zo kan onder andere van belang zijn wat de standplaats is en of er internationaal wordt gevlogen.

Mocht niet aan de voorwaarden voldaan worden dan zijn de regels voor reguliere werknemers van toepassing. Daarbij is onder andere van belang hoe lang in een ander land wordt verbleven en of de werkgever daar een vaste inrichting heeft.

Bij het vaststellen van het land dat mag heffen over het inkomen van piloten zijn de feiten en omstandigheden derhalve van groot belang. Het is daarom zaak deze per geval nauwkeurig te beoordelen.

Terug naar Thema's

Neem vrijblijvend contact op voor al uw fiscale vragen.