Nederlandse belasting op Bitcoin en andere cryptovaluta

Nederlandse belastingheffing op Bitcoin en andere cryptovaluta

9 juni 2018

De Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft onlangs de huidige stand van zaken weergegeven inzake de Nederlandse belasting op Bitcoin en andere cryptovaluta door in te gaan op de fiscale behandeling en kwalificatie van Bitcoin en andere cryptovaluta. In zijn brief van 28 mei 2018 ter beantwoording van vragen van de vaste commissie van Financiën komt een aantal situaties aan de orde voor particulieren en ondernemers, waarop in deze bijdrage nader wordt ingegaan.

De volgende vragen inzake belastingen op Bitcoin en andere cryptovaluta komen aan bod:

  • Hoe wordt het handelen in en houden en minen van Bitcoin en andere cryptovaluta door een particulier in Nederland belast?
  • Hoe wordt de aankoop en ontvangst van Bitcoin en andere cryptovaluta als tegenprestatie door een IB-ondernemer in Nederland belast?
  • Hoe wordt de aankoop, minen en ontvangst van Bitcoin en andere cryptovaluta als tegenprestatie door een BV in Nederland belast?

 

Nederlandse belasting op Bitcoin en andere cryptovaluta voor particulieren

Het minen en handelen in Bitcoin en andere cryptovaluta wordt in Nederland belast in box 1 van de inkomstenbelasting als er sprake is van een bron van inkomen, zoals winst of resultaat uit een werkzaamheid. Hiervoor is het nodig dat er wordt beoogd een voordeel te behalen die ook redelijkerwijs verwacht kan worden. Rechtspraak heeft verduidelijkt dat er geen sprake is van een bron van inkomen als het gaat om speculatieve transacties en als het eindresultaat niet beïnvloedbaar is door het verrichten van arbeid.

De Staatssecretaris geeft dan ook aan dat in zijn algemeenheid bij het minen en de handel in cryptovaluta door een particulier vermoedelijk niet snel sprake is van een bron van inkomen. Als daarentegen structureel positieve resultaten worden behaald die kunnen worden verklaard door arbeid die verder gaat dan speculatie, dan is wel sprake van een bron van inkomen. Dit zal per concreet geval door de inspecteur moeten worden beoordeeld.

Indien er geen sprake is van een box 1 heffing, is het bezit van Bitcoin en andere cryptovaluta door een particulier in Nederland belast in box 3 van de inkomstenbelasting (“vermogensrendementsheffing”). Het bezit dient te worden opgenomen voor de Euro-waarde in het economisch verkeer op 1 januari van het betreffende jaar. Daarvoor kan de koers van het gebruikte omwisselplatform worden gehanteerd. Het is niet relevant of dezelfde dag nog tot verkoop wordt overgegaan of dat de koers die dag sterk schommelt. Daarom lijkt het aannemelijk om net als bij de waardering van effecten uit te gaan van de laatste koers in het voorafgaande kalenderjaar.

 

Nederlandse belasting op Bitcoin en andere cryptovaluta voor IB-ondernemers

De aankoop van Bitcoin en andere cryptovaluta wordt in Nederland belast in box 3 als het tot het privévermogen wordt gerekend op 1 januari van het betreffende jaar. Het vermogen dat tot de onderneming behoort, inclusief Bitcoin en andere cryptovaluta, blijft als zodanig onbelast. Doorgaans wordt vermogen verplicht als privévermogen aangemerkt als er sprake is van het beleggen van duurzaam overtollige liquide middelen en de Bitcoin en andere cryptovaluta niet tot de normale ondernemingsuitoefening behoren.

Bitcoin en andere cryptovaluta die op balansdatum aanwezig zijn in de onderneming worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde (als vlottende activa dan wel voorraad). Hierdoor hoeft er geen winst te worden genomen indien de waarde op balansdatum is toegenomen.

Ontvangen Bitcoins en andere cryptovaluta als tegenprestatie voor verkochte goederen of diensten worden tot de omzet gerekend. Hiervoor zal de waarde omgerekend moeten worden naar euro’s. Dit bedrag wordt dan tot de omzet gerekend en is tevens van belang bij de winstbepaling.

 

Nederlandse belasting op Bitcoin en andere cryptovaluta voor de BV

De BV drijft een onderneming met zijn gehele vermogen. Bitcoins en andere cryptovaluta die een BV koopt of door middel van minen verkrijgt behoren dus tot het vermogen van de onderneming, waardoor de resultaten die daarmee worden behaald in de winst worden meegenomen. Verliezen zijn dan ook aftrekbaar.

Daarnaast geldt dat Bitcoin en andere cryptovaluta die op balansdatum aanwezig zijn in de BV worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde (als vlottende activa dan wel voorraad). Hierdoor hoeft er geen winst te worden genomen indien de waarde op balansdatum is toegenomen.

Ontvangen Bitcoins en andere cryptovaluta als tegenprestatie voor verkochte goederen of diensten worden tot de omzet gerekend. Hiervoor zal de waarde omgerekend moeten worden naar euro’s. Dit bedrag wordt dan tot de omzet gerekend en is tevens van belang bij de winstbepaling.

 

 

Heeft u vragen over de fiscale aspecten van Bitcoins en andere cryptovaluta als particulier of ondernemer? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

 

HS Tax Consulting is gespecialiseerd in internationale situaties, waaronder het adviseren bij emigratie, immigratie en grensoverschrijdend werken en ondernemen. Tevens verzorgen wij belastingaangiften, waaronder het M-biljet. Hiervoor gebruiken wij gecertificeerde software voor het elektronisch opstellen en beveiligd indienen van belastingaangiften.

Terug naar Actueel

Neem vrijblijvend contact op voor al uw fiscale vragen.