Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inkomstenbelasting

Hoewel de dagen vóór 1 mei een heerlijke periode van vakantie kan zijn, is het vaak ook de periode waarin nog even de aangifte inkomstenbelasting gedaan moet worden voor het verstrijken van de deadline. Hieronder staat een aantal punten opgesomd die voor uw aangifte wellicht interessant kunnen zijn. Mocht u graag hulp en/of advies behoeven bij uw aangifte dan wel andere fiscale aangelegenheden neem dan gerust contact met ons op.

 

Uitstel aanvragen
Mocht 1 mei voor u te vroeg komen dan kunt u via de belastingdienstwebsite uitstel aanvragen voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting. Als klant van HS Tax Consulting wordt dit voor u standard geregeld.

 

Kinderalimentatie
Per 1 januari 2017 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar> Daarnaast is het ook niet meer mogelijk om de waarde van deze verplichting als schuld op te nemen in box 3.

 

Aftrekposten
Voordat u naarstig alle bonnetjes verzamelt en gaat optellen voor het claimen van aftrekposten waarop u denkt recht te hebben, kunt u tijd besparen door eerst een inschatting te maken of u wel over de drempelbedragen komt. Hieronder staan de minimale drempelbedragen voor enkele aftrekposten op een rij:

  • Drempel scholingsuitgaven: €250 per persoon
  • Drempel zorgkosten: €128 (€256 bij fiscaal partners)
  • Drempelbedrag gewone giften: €60

 

Zorgkosten
Specifieke zorgkosten die niet onder uw eigen risico vallen en boven de drempel uitkomen kunt u aftrekken van uw inkomen. De drempel is afhankelijk van de hoeveelheid aftrekbare specifieke zorgkosten. Voor bedragen tot €7.563 geldt een drempel van €128 (€256 bij fiscaal partners).

 

Giften
Vergeet uw giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) niet. Naast dat hiervoor de gebruikelijke giften aan hulporganisaties onder vallen zijn ook uw lidmaatschapskosten voor politieke partijen en giften aan buurtverenigingen en kinderboerderijen aftrekbaar als gift. Voor giften aan culturele ANBI’s kunt u overigens uw aftrek verhogen met 25% van het geschonken bedrag.  Wilt u weten of een instelling is aangemerkt als ANBI? Klik dan hier.

 

Scholingsuitgaven
Uitgaven aan cursussen en opleidingen zijn mogelijk aftrekbaar indien deze kosten zijn gemaakt voor het behoud of verbeteren van uw inkomen en u onder begeleiding deelneemt aan een leertraject. Als u recht heeft op studiefinanciering, los van of u daar gebruik van maakt, kunt u geen aftrek van scholingsuitgaven opvoeren. Vergeet niet eventuele scholingsuitgaven die u in voorgaande jaren heeft aangegeven, maar niet heeft kunnen benutten, in uw aangifte op te nemen. Bekijk hiervoor uw aanslagen inkomstenbelasting van voorgaande jaren. Per persoon geldt een drempel van €250 en een maximum van €15.000.

 

Reiskosten
Werknemers die met het openbaar vervoer reizen kunnen in sommige gevallen reiskosten aftrekken. De afstand tussen werk en woning dient dan meer dan 10km te zijn en u reist meestal ten minste 1 dag per week op en neer (binnen 24 uur) met een minimum van 40 dagen per kalenderjaar. De aftrekbare kosten worden vastgesteld onder andere op basis van de afstand tussen werk ene woning.

 

Schuld / Studieschuld
Vergeet uw (studie)schuld niet op te geven in box 3. Met een lagere rente op uw (studie)schuld kan dit u zelfs meer besparen aan inkomstenbelasting dan dat het u aan rente kost. Voor schulden geldt wel een drempel. Het totaal van uw schulden mag u alleen aftrekken voor zover dit uitkomt boven de €3.000 of €6.000 in geval u een fiscaal partner heeft.

 

Voorkoming van dubbele belastingen
Bij grensoverschrijdend werken kan het zo zijn dat u niet in Nederland over een deel van uw inkomen belastingplichtig bent voor de inkomstenbelasting op basis van bijvoorbeeld een belastingverdrag. De belastingheffing kan dan mogelijk zijn toegewezen aan het land waar u uw werkzaamheden uitoefent. U dient echter wel het inkomen in Nederland aan te geven in uw aangifte. Het is vervolgens van belang vast te stellen hoeveel u van dit inkomen mag vrijstellen.

Zie ook: Belastingheffing en sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken

 

M-Biljet
In geval van emigratie en immigratie krijgt u te maken met een ander soort aangifte inkomstenbelasting. Deze aangifte kunnen particulieren uitsluitend handmatig invullen waarbij er veel wordt gevraagd van de invuller. Het is sterk aan te bevelen hiervoor contact op te nemen met uw fiscaal adviseur.

Zie ook: M-biljet bij emigratie en immigratie

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

HS Tax Consulting is gespecialiseerd in internationale situaties, waaronder het adviseren bij emigratie, immigratie en grensoverschrijdend werken en ondernemen. Tevens verzorgen wij belastingaangiften, waaronder het M-biljet. Hiervoor gebruiken wij gecertificeerde software voor het elektronisch opstellen en beveiligd indienen van belastingaangiften. U wordt dan automatisch meegenomen in onze uitstelregeling voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Terug naar Thema's

Neem vrijblijvend contact op voor al uw fiscale vragen.