30%-regeling vanaf 1 januari 2019 verkort tot 5 jaar

30%-regeling vanaf 1 januari 2019 verkort tot 5 jaar

23 april 2018

De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van 8 tot 5 jaar voor expats in Nederland. Dit heeft staatsecretaris van Financiën, Menno Snel, aangekondigd in zijn brief van april 2018 aan de Tweede Kamer. De aanpassing van de 30%-regeling zal onderdeel uitmaken van Belastingplan 2019 en per 1 januari 2019 van kracht zijn voor zowel nieuwe aanvragen als ook voor reeds afgegeven beschikkingen.

Achtergrond

De 30%-regeling geeft de werkgever de mogelijkheid om werknemers onbelast te vergoeden voor kosten in verbrand met tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, indien aan de daarvoor gelden voorwaarden wordt voldaan. In plaats van het vergoeden van de daadwerkelijk gemaakte kosten, zoals woonlasten en reiskosten, kan ervoor worden gekozen 30% van het loon onbelast te vergoeden. Hiervoor dient dan door werkgever en ingekomen werknemer een gezamenlijk verzoek te worden gedaan bij de belastinginspecteur aan de hand waarvan een beschikking 30%-regeling wordt afgegeven. Voor uitgezonden werknemers dient geen verzoek te worden gedaan.

De maximale looptijd van deze beschikking wordt per 1 januari 2019 teruggebracht naar maximaal 5 jaar. Hiermee volgt het kabinet de aanbeveling die is gedaan in het rapport “Evaluatie 30%-regeling” van 1 juni 2017.

Voor informatie over de 30% regeling en de voorwaarden ga naar:

30%-regeling voor expats in Nederland

30%-regeling voor expats buiten Nederland

In praktijk

Het verkorten van de maximale looptijd van de 30%-regeling voor expats in Nederland kan substantiële inkomenseffecten hebben voor expats die langer dan 5 jaar in Nederland zullen verblijven. Omdat de verkorting tot maximaal 5 jaar ook geldt voor werknemers die reeds gebruik maken van de 30%-regeling is het van belang tijdig inzicht te krijgen in de effecten van deze verkorting op uw organisatie.

Mocht u vragen hebben neem dan vrijblijvend contact met ons op.

HS Tax Consulting is gespecialiseerd in internationale situaties, waaronder het adviseren bij emigratie, immigratie en grensoverschrijdend werken en ondernemen. Tevens verzorgen wij belastingaangiften, waaronder het M-biljet. Hiervoor gebruiken wij gecertificeerde software voor het elektronisch opstellen en beveiligd indienen van belastingaangiften. U wordt dan automatisch meegenomen in onze uitstelregeling voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Terug naar Actueel

Neem vrijblijvend contact op voor al uw fiscale vragen.